chi sono Alessio Brandolini
 
che cosa ho scritto

2000
(Dvatisoč)

rivista di cultura e poesia
n. 195-196, 2007

Contiene dieci poesie in sloveno dalla raccolta
Il male inconsapevole (2005)
tradotte da Jolka Milič


NEZAVEDNO ZLO
(IL MALE INCONSAPEVOLE)


       In me trpim jaz, marveč oni drugi
       običcajna tisočletna opica
       ki odseva iz ogledala in joka

       E non sono io che soffro ma l'altro
       la solita scimmia millenaria
       che si riflette nello specchio e piange

                Jorge Eduardo Eielson


SKORAJ LAGUNA

  Sem se ne bom več vrnil.
  Spet zagleda vklesano
  na izlizanem kamnu
  ki se počasi kotali dol
  po poplavljeni uličici.

To so noge in roke, ki terjajo pravico
do življenja, namesto da obstanejo na mostu
med hladnimi osebami, ki se ne poznajo
in strmijo v pogreznjene čolne na obzorju.

  Niti strast niti boj
  nista pred nami, čakamo
  skoraj nedolžne sovražnike
  nebo je danes praznik
  ki ga ptice vzradoščajo
  voda se vali naokrog
  zato se zvezdne in
  lunine mišice
  prepletajo z medlo in
  nepričakovano svetlobo.

Ampak: ljubim te, pomisli, in ne bi
rad, da ga zasovraži, če ji tega ne pove.


QUASI UNA LAGUNA

  Qui non tornerò più.
  Lo ritrova scolpito
  sulla pietra affilata
  che lenta rotola giù
  per la calle allagata.

Sono piedi e mani a reclamare la voglia
d'esistere e non stare bloccati sul ponte
tra persone distanti che non si conoscono
a scrutare barche affossate all'orizzonte.

  Né passione né lotta
  si procede, si aspetta
  nemici quasi innocenti
  il cielo oggi è una festa
  rallegrata dagli uccelli
  l'acqua rotola intorno
  per questo i muscoli
  delle stelle e della luna
  s'ingolfano di luce
  sfocata e sprovveduta.

Però: ti amo, pensa, e vorrebbe
non essere odiato se non lo dice.


NOVEMBER ŽIVIH

Usmrčen, in vendar hodi s plešočim
korakom: prihaja iz zaporniškega sveta
v ustih ima plesnive skorje kruha
v nahrbtniku karton mleka
črnega še preden ga utegne popiti.

Topli avgustovski veter je
mučil njegove okrvavljene ustnice.
Zato je bil srečen tistega dne
poslal je pozdrave prijateljem, tudi
tistim daljnim pa onim, ki jih ni imel.

Rumeni listi z ognjenimi rokami
ne vročina, ki prihaja
od spodaj, iz vojne
iz naftnih jezer
iz brezobličnega krika bolečine.

Obglavljen, pa vendar hodi, živ je
in stopa zravnan proti tarči
po letih, ko mu je šlo vse narobe
vznemirjen zaradi eksplozij, križan
z obrazom proti pregrešnemu zidu.


NOVEMBRE DEI VIVI

Giustiziato eppure cammina a passo
di danza: viene da un mondo recluso
in bocca ha croste di pane ammuffito
nello zaino un cartone di latte
nero ancor prima d'essere bevuto.

Il vento caldo d'agosto sfibrava
le labbra insanguinate.
Era felice quel giorno per questo
inviò un saluto agli amici, anche quelli
lontani o che non aveva mai conosciuto.

Foglie gialle dalle mani di fuoco
non il calore che arriva
da sotto, dalla guerra
dai laghi di petrolio
dal grido senza volto del dolore.

Decapitato ma cammina, è vivo
e procede dritto verso il bersaglio
dopo anni dove tutto andava storto
turbato dagli scopi, messo in croce
la faccia contro il muro del peccato.


TO, ČESAR SI NE ZASLUŽIM

V nas so električni drogovi in od
polarnega mraza porušena znamenja
pomoliš mi grabežljivo roko in jaz jo zagrabim
vzdignem se rahlo na konice prstov.

Nekoliko višje najdem pesek in veselo
vrsto ptičjih sledov: nespečno pisavo
ki trepeče v rdeči vrtnici
v žilah, ki močno utripajo na čelu
v znakih zapuščenosti, trnov
in pod votlimi skladi ledu, saj uporabljam
zlo kot kramp, kot pneumatično kladivo
grebem do dna v (svoje, naše) meso
odnesem jetra, pljuča, srce.

  In kar ostane od oči.


QUELLO CHE NON MERITO

Dentro di noi ci sono i pali delle luci
e i segnali abbattuti dal freddo polare
mi tendi la mano a uncino e io l'afferro
mi sollevo appena sulla punta dei piedi.

Più in alto trovo la sabbia e l'allegra
fila delle orme degli uccelli: la scrittura
insonne, vibrante nel rosso delle rose
nelle vene che scoppiano sulla fronte
nei segni dell'abbandono, delle spine
e sotto i cavi ghiacci perché uso il male
come un piccone, un martello pneumatico
vado a fondo nella carne (la mia, la nostra)
porto via il fegato, i polmoni, il cuore.

  Quello che resta degli occhi.


Z ZAŠITIMI USTNICAMI

Nesel sem ustnice k čevljarju
zadnjemu v okolici, ki je vedno
nosil usnjen predpasnik
ves zamazan z loščili vseh barv.
Zašil mi jih je dodobra s posebno šivanko
tako da je bila bolečina zares neznosna
in jeklena nitka komaj opazna
in zdaj, da ne govorimo, bomo imeli prav dober
izgovor, lahko bomo umolknili za zmerom.
Kri, ki se je pocedila, je bila spotakljivo rdeča
kot jesensko listje, z zadušenim petjem v grlu
hripavim zaradi posekanih dreves in pobitih ptic.

Zdaj je ostalo prav malo zemlje
ki komaj zadošča za okleščen park
s kakšno igralno napravo za utrujene
otroke, recimo gugalnica z odluščenim
lakom, stara odrivna deska za kakšen skok.

Še kaj drugega bi moral povedati, ker
lahko pišem, govoriti pa ne smem
zato še to pristavim in nato neham:
jutri nesem roke - te roke, ki jih
lahko vidiš - k dobremu mizarju
da mi jih zaobli skupaj z nosom
tako bom prenehal dihati
ker nočem
v odsotnosti lebdeti v popolni
praznini: oh, kako sladke so ustnice, zašite
od čevljarja, ki nosi usnjen predpasnik.


CON LE LABBRA CUCITE

Ho portato le labbra da un calzolaio
l'ultimo della zona a indossare
sempre un camice di cuoio
imbrattato di lucidi d'ogni colore.
Me le ha cucite per bene con un ago speciale
tanto che il dolore era davvero insopportabile
e il filo d'acciaio appena si vede
così per non parlare avremo la scusa buona
potremo starcene per sempre muti.
Il sangue uscito era d'un rosso scandaloso
di foglia autunnale con il canto strozzato in gola
rauco per via degli alberi e degli uccelli abbattuti.

Ora la poca terra che rimane
è quella d'un parco sfrondato
con qualche gioco per stanchi bambini
tipo un'altalena dalla vernice scrostata
un'antica pedana per fare qualche salto.

Altro dovrei dire visto che posso
scrivere ma non parlare
per questo aggiungo e finisco il discorso:
domani porto le mani - queste mani
che puoi vedere - a un bravo falegname
per farmele smussare assieme al naso
così la smetto di respirare
perché non voglio
galleggiare nell'assenza
nel vuoto totale: oh, dolci le labbra cucite
dal calzolaio che indossa il camice di cuoio!


ZGORNJI TRAVNIK

Najdeš jih spet tri metre pod zemljo
obrane kosti skupaj z mozgom
napolnjenim z mehkimi črvički
porojenih iz sanj, zraslih v mrazu.
Spodnje mesto nas je vzelo v naročje
ne kot sinove, marveč kot tuje mačke
s kosi miši v svojih zobeh in s
pogledom, ki zdrži trčenje ob vodo.

posmehujem se temi, zabava me, ko jo davim, vmes sporočam novice, ki jih nihče ne posluša zaradi jezika, ki ne umaže kakor bi moralo srce. Tam sem stal in gledal kako že nekaj dni jokam. zaradi tega sem se gabil in smilil sam sebi s tistimi svojimi krvavimi očmi. negiben na marmorju groba ali na konici cipres, ki so kljuvale nebo. konec koncev nisi umrla (zaman) in v rokah si še vedno stiskala ključe najinega poželenja, ki je bil poln vseh tistih nesmiselnih dejanj, ki jih počenjava, ko se znajdeva sama in sopihava vsa zadihana, nepremično tri metre pod emljo.

Živeti je skala, ki se ti zvali v notranjost
na pol poti se zaustavi in malo dlje prijatelj
s potlačenim nosom, zakliče, da ti pove:
ona je že tu, a naokrog je samo dim.

Hodil sem po tvojih slanih ustnicah
to sem počenjal, preden sem zaspal
da ne bi ostal predolgo buden in
gledal lilije, ki poznajo zlo.


IL PRATO DI SOPRA

Le ritrovi tre metri sottoterra
le ossa spolpate col midollo
riempito di teneri vermetti
nati dal sogno allevato nel freddo.
La città di sotto ci prese tra le braccia
non come figli ma gatti stranieri
con i suoi pezzi di topo tra i denti
lo sguardo a tenere l'urto dell'acqua.

derido il buio, mi diverto a strangolarlo. nel frattempo trasmetto notizie che nessuno ascolta per via della lingua che non sporca come dovrebbe il cuore. me ne stavo lì a guardarmi piangere da giorni. per questo mi facevo schifo e pena con quegli occhi iniettati di sangue. immobile sul marmo della tomba o sulla punta dei cipressi che beccavano il cielo. in fondo non eri morta (invano) e nelle mani stringevi ancora le chiavi del nostro desiderio pieno di quelle azioni assurde che si compiono quando ci si ritrova da soli a soffiare con affanno, immobili tre metri sottoterra.

Vivere è una roccia che ti rotola dentro
resta a metà e più avanti l'amico
dal naso piallato chiama per dire:
lei è già qui, ma intorno c'è solo fumo.

Ho camminato sulle tue labbra salate
lo facevo prima di prendere sonno
per non restare sveglio troppo a lungo
a fissare i gigli che conoscono il male.


NE RECI MI, DA NE UŽIVAM

Sklenil je, da bo popoln, toda, kot je znano
popolnost ne sodi v ta svet in pogosto v
levji kletki zastoka, ko se zave svojega gorja.
Danes piše z levo roko, da bo stvar krajša
in da ne bo zapadel toploti ali literarni grozi.
Ljubše mu je trpeti ali iskati prehodno pot
in nikoli z istimi mislimi, saj vsakič prav ostrmi
čisto do kosti izsušen, ko izkleše zaobljene
ledene plošče pod krokarjevim spreletavanjem.

To je pravljica, ki se odpira in zapira
zadaj je bolečina, ki zapahne vrata
in potisne leta v temačno shrambo
ko pa se vrnemo domov
najdemo le strop, obešen med vejevjem
osamljenega hrasta in spodaj, razredčeni
hlad tistega mučnega prizora, ko se je on
skrajno nepremišljeno odločil, da bo popoln.


NON DIRMI CHE NON GODO

Aveva deciso d'essere perfetto però la perfezione
si sa, non è di questo mondo e spesso si lamenta
nella gabbia dei leoni apprende la sua pena.
Oggi scrive con la mano sinistra per farla più breve
non scivolare nel tepore, o nel terrore letterario.
Preferisce soffrire o andare in cerca d'un percorso
e mai con gli stessi pensieri e ogni volta resta
stupefatto e rinsecchito nell'osso che scolpisce
affusolate lastre di ghiaccio sotto il volo del corvo.

Questa è la favola che s'apre e si richiude
dietro c'è la sofferenza che sbarra il cancello
stringe gli anni in un buio ripostiglio
e quando si torna a casa
si ritrova solo il soffitto impiccato tra i rami
della quercia solitaria e sotto il gelo rarefatto
di quella visione straziante in cui lui
aveva preso la folle decisione d'essere perfetto.


S STEKLOM V ROKAH

Že dolgo let preživljam nedelje kar tako neopazno
svetloba drsi pod preprogo listja in brezno
spominov se hipoma vname in zagori
nato pa že spet ponedeljek torek in sreda
in tako dalje. Pričakovanja, veš, niso
pokopališče, ki je nama podoben
s svojimi šušljajočimi glasovi
z zlatimi madeži o smrti
ki so bile zglajene s steklom v rokah
zato je moj postanek že dolgo pripravljen
torej le občuduj velike svetilnike, žarenje, ki naju
ziblje pa sijaj, ki ga luna prinaša obema v dar.


CON IL VETRO NELLE MANI

Sono anni che pratico le domeniche come se nulla fosse
striscia la luce sotto un tappeto di foglie ed è la voragine
di ricordi che prendono fuoco
e poi ecco il lunedì il martedì il mercoledì
e via discorrendo. Le attese, sai, non sono
il cimitero che ci assomiglia
nel suo rumore di voci
di macchie dorate sulla morte
passate con il vetro nelle mani
per questo la mia fermata è pronta
da un pezzo e ammira, quindi, i grandi fari
i chiarori che cullano e quelli portati in dono dalla luna.


ČRNI POGLED

Vidim te, s željnimi usti ležečo na rjuhi, naglo se preliješ
vame in z rahlim dotikom jezika zarišeš pokrajino z
razprtimi nogami, saj si ne želim nič drugega. Pa čeprav
je vse to zdaj nesmisel, je vseeno lepo, da se fotografirava
gola in ostaneva suha tudi pod kislim septembrskim dežjem.

Razkrij mi svoj trebuh iz tisočerih predalov in shrambic
dragocenih priborov in vitrin s kristalnimi steklenicami.
Besede otipavajo vse sproti in naglo odtekajo po zidovih
sesute od bikovskih udarcev z glavo in s krempljatimi rokami.

V mentalni hiši red prekaša misel,
postelja je žebelj, preboden od srčnih senc,
ki jih zavrača modrina obličja in rdečina grla,
slednja prekriva lisaste zobe in okuženo nebo.

  Mirno te gledam, kako se vsa vzburjena
  trudiš, da bi me premaknila in dala podse.
  Čisto tiho sem, sploh ne zinem,
  oslepljen od pogleda, ki je poln črnila.


NERO LO SGUARDO

Ti vedo con la bocca smaniosa distesa in un lenzuolo
lesta mi coli dentro tracciando con un tocco di lingua
un paesaggio dai piedi divaricati e non desidero altro.
Ecco perché è assurdo, ora, ma bello fotografarsi nudi
restando asciutti fin sotto la pioggia acida di settembre.

Denudo il tuo ventre dai mille cassetti e ripostigli
posate preziose e vetrine con bottiglie di cristallo.
Le parole palpano di tutto e rapide scolano sui muri
li spezzano con testate di toro e mani piene d'artigli.

Nella casa mentale l'ordine sovrasta il pensiero
il letto è il chiodo trafitto dall'ombra dei cuori
smossa dal blu del viso e dal rosso della gola
spalmato sui denti macchiati, sul palato infetto.

  Calmo ti osservo mentre t'agiti
  per scaraventarmi di sotto.
  Rimango in silenzio, accecato
  dallo sguardo pieno d'inchiostro.


GOST

V postelji je ležal mrlič, a jaz ga nisem poznal
in on ni poznal mene in morda ni poznal niti
samega sebe
ker mrliči ne vejo, da so mrtvi
kot mi ne vemo včasih, da smo živi.
Vprašal sem ga, ali ne bi šel stran
skratka naj se mi spravi s poti
on pa ni izustil niti besede
odprl je le levo oko in z njim
zaokrožil od ene strani do druge.
Opazoval me je, ko da bi bil pošast
ali krivica najčistejše vrste, popolna
in na vsem lepem sem se naveličal in sem mu zakričal:
to pa ne gre, zlezel si v mojo posteljo in zdaj me gledaš še postrani?

Veliko je tehtal
ko sem ga
odnesel v vreči.


L'OSPITE

C'era un morto nel letto ma io non lo conoscevo
e lui non conosceva me e forse lui nemmeno
conosceva se stesso
perché i morti non sanno d'essere morti
come noi, a volte, non sappiamo d'essere vivi.
Gli chiesi se poteva allontanarsi
insomma togliersi di mezzo
ma quello non diceva una parola
aprì soltanto l'occhio sinistro
per rotearlo da una parte e dall'altra.
Mi osservava come se fossi un mostro
o il torto allo stato puro, perfetto
e a un certo punto fui stufo e gli gridai addosso:
e no, stai nel mio letto e fai anche lo sguardo storto?

Pesava molto
portato via
in un sacco.


POŽIREK KISA

Že mesece popravljam sliko, ki budi čustva
mi jih pa že stoletja štejemo za izgubljena
drevje z listjem, posnetim v profilu
zvezdne vojne, ki zagrinjajo sonce.

Bil sem žejen in spil sem tvoj kis
greh je negibno obtičal v jarku
čisto požgana je bila goščava križev
dremal je izmaličeni zvok kesanja.

O noči ne bom dodal nič drugega.
Prepoznam se v vlažnem duhu črnega
mleka, ki ga je molzlo moje bridko
otroštvo, ono doživeto ali sanjano
ali tisto od mojih otrok, ki se te držjijo
in bosi stopijo v tvoje srce, ga izdolbejo
jaz pa jih poslušam, ko tekajo po njem
ko zmrvijo hudo z rokami in s pogledom.
Zaradi tega, ko pišem, brišem besede.


UN SORSO D'ACETO

Sono mesi che ritocco la tela che scuote
emozioni da secoli date per disperse
gli alberi dalle foglie riprese di profilo
le guerre stellari che nascondono il sole.

Avevo sete ed ho bevuto il tuo aceto
il peccato era immobile in un fosso
arso il fitto bosco di croci
assopito il suono distorto del rimorso.

Sulla notte non aggiungo altro.
Mi riconosco dall'odore umido
dal latte nero munto dal dolore
dall'infanzia avuta o sognata
o quella dei figli che ti restano
accanto e scalzi entrano nel cuore
lo scavano e li ascolto corrermi dentro
sbriciolare il male con le mani e lo sguardo.
Per questo quando scrivo cancello le parole.O avtorju
(Notizia sull'autore)

Italijanski pesnik Alessio Brandolini se je rodil v mestu Frascati (Castelli Romani) leta 1958, vendar je preživel svojih prvih dvajset let s starši in petimi brati v planinskem naselju Monte Còmpatri, v istem okraju. Nato se je preselil v Rim, kjer še vedno živi. Diplomiral je iz modernih književnosti. Poročen je in ima dva otroka. Začel je delati zelo zgodaj in nato, ko si je nabral veliko izkušenj, je leta 1983, kot šegavo piše sam, priplul v udobni pristan italijanskega Senata, kjer sicer ni senator, le uslužbenec. Leta 1991 je prejel nagrado Montale za knjižno še neobjavljeno pesniško zbirko (Jutro na trgu Navona), ki je izšla nato pri milanskem založniku Scheiwillerju. Leta 2002 je objavil pri založbi Manni-Lecce knjigo Divisori orientali (Vzhodne pregrade), in zanjo prejel nagrado Alfonso Gatto 2003. Leta 2004 pri založbi Lietocolle (Faloppio - Como) je izšla njegova tretja zbirka Poesie della terra (Pesmi o zemlji), ki je bila prevedena tudi v španščino in še prej revijalno tudi precej pesmi v slovenščino v mojem prevodu. Pri tržaški založbi Il Ramo d'Oro je izšla leta 2005 knjiga Il male inconsapevole (Nezavedno zlo - finalist za nagrado Sandro Penna). Letos (marca 2007) pa pri LietoColle zbirka Mappe colombiane (Kolumbijski zemljevidi), ki bo kmalu izšla, prevedena v spanšcino, v Južni Ameriki. Objavlja v številnih italijanskih revijah in antologijah. Organizira readinge in literarna srečanja, zlasti s skupino I libri in testa (Knjige v glavi), ki so tudi na internetu (www.ilibrintesta.it) Ustanovitelj in urednik internetske revije podob, idej in Poezije (www.filidaquilone.it - Niti papirnatega zmaja), kjer je bilo doslej predstavljenih s precejšnim izborom pesmi v izvirniku in prevodu tudi sedem slovenskih pesnikov, in sicer Maja Razboršek, Boris A. Novak. Matjaž Kocbek, Peter Semolič, Niko Grafenauer, Peter Kolšek in Vanja Strle. Je član žirije prestižne mednarodne nagrade Pier Paolo Pasolini (www.premiopasolini.it). O sebi pravi, da veruje v poezijo in v politiko, v ljubezen in v prijateljstvo. In da ni slučaj, da ima rad rdeče vino. Opozarja tudi, da bolj kot pesniške zbirke piše pesniške knjige-romane, saj so vse pesmi v njih zelo tesno povezane. Izbrane pesmi so iz predzadnje knjige Nezavedno zlo, ki je bila sicer napisana po Kolumbijskih zemljevidih, tiskana pa pred njimi.


Prevedla in napisala notico Jolka Milič
(Nota e traduzioni di Jolka Milič)home page

alexbrando@libero.it